loga

Zmiana w zakresie wniosku o płatność dla osób podejmujących działalność gospodarczą

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o zmianie wniosku o płatność dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach wniosku o płatność zostało dodane oświadczenie dot. art.18. ust.1 Prawo Przedsiębiorców, które jest załącznikiem obowiązkowym na etapie składania wniosku. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem znajdującym się na stronie:

http://www.prow.malopolska.pl/realizuj-projekt/rozliczaj-projekt/leader-wzor-wniosku-o-platnosc-dla-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-poddzialania-19-2-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-prow-na-lata-2014-2020.