loga

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dotyczące naborów grantowych

W związku z planowanym ogłoszeniem naborów grantowych w zakresie aktywizacji i integracji mieszkańców poprzez działania edukacyjno-kulturalne i promocyjne Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy w zakresie projektów grantowych.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram spotkań informacyjnych (konsultacyjnych) otwartych w gminach z obszaru
Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Wojnicz 15.04.2019 r.

godz. 9:00-11:00

Urząd Miasta i Gminy Wojnicz

ul. Rynek 1

32-830 Wojnicz

Pleśna 15.04.2019 r.

godz. 13:00-15:00

Centrum Kultury w Pleśnej

Pleśna 240

33-171 Pleśna

Zakliczyn 16.04.2019 r.

godz. 9:00-11:00

Biuro LGD Dunajec-Biała

ul. Browarki 7

32-840 Zakliczyn

Ciężkowice 16.04.2019 r.

godz. 13:00-15:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny

i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

33-190 Ciężkowice

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.

Plakat