loga

Spotkanie dla grupy defaworyzowanej

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała zaprasza na spotkanie  mieszkańców obszaru, którzy należą do grupy osób defaworyzowanych, tj. kobiety, osoby bezrobotne, osoby poniżej 35 roku życia.

Spotkanie odbędzie się dnia 15 kwietnia 2019 r.  (tj. poniedziałek) od 10:00 do 13:00  w siedzibie Lokalnej Grupie Działania Dunajec-Biała ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn (budynek OSP, II piętro). Podczas spotkania zostaną przedstawione możliwości wsparcia osób należących do grupy defaworyzowanej w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu!

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl, https://www.facebook.com/lokalnagrupadzialaniadunajecbiala/  lub pod nr telefonu 14 665 37 37.

Plakat