loga

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Pleśna “Ty Też”

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pleśna „Ty Też” z siedzibą w Pleśnej 240, 33-171 Pleśna, zwraca się z zapytaniem ofertowym w celu określenia kosztów: Przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą św. Jana Nepomucena, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnych 3771/1, 339 i 338/9 w miejscowości Więckowice, gmina Wojnicz oraz przeprowadzenia prac konserwatorsko-restauratorskich kamiennej kapliczki słupowej z figurą Pana Jezusa Frasobliwego, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 377/1 w miejscowości Janowice, gmina Pleśna, w oparciu o dostarczoną przez zamawiającego dokumentację.

 

Zapytanie ofertowe