loga

Nabory w Lokalnej Grupie Działania Dunajec-Biała – I kwartał 2021 r

W najbliższy poniedziałek, tj. 22 lutego 2021 r.  ogłaszamy nabór na:

  • inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną,
  • podejmowanie działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego,
  • zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i  restauratorskim.  Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z biurem.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do kontaktu z biurem.