loga

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu  osoby zainteresowane pozyskaniem dotacji na operacje w zakresie:

– podejmowania działalności gospodarczej,

– rozwoju działalności gospodarczej,

– inwestycji w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturalną,

– zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim.

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 26 lutego 2021 r. od 12:00  do 15:00 w Centrum Kultury w Pleśnej (Pleśna 240, 33-171 Pleśna). Podczas  spotkania zostaną przedstawione możliwości uzyskania dofinansowania.

Szkolenie zostanie przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi zasadami reżimu sanitarnego. Prosimy o zachowanie wszystkich środków ostrożności, a w szczególności
o założenie maseczki oraz dezynfekcję rąk przed wejściem do pomieszczenia.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o potwierdzenie obecności: telefonicznie (14 665 37 37), bądź mailowo (biuro@dunajecbiala.pl).

Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.