loga

Umowa na projekt pt. Produkt lokalny – dźwignią rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała podpisana!

Dnia 7 maja 2021 r. Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego podpisał umowę na realizację projektu pt. Produkt lokalny – dźwignią rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania wynosi  53 432,00 zł.

Celem operacji jest zapoznanie uczestników projektu z działaniem certyfikatu produktu lokalnego na przykładzie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór oraz przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania produktów lokalnych w rozwoju turystycznym obszaru poprzez organizację i przeprowadzenie seminarium, wyjazdu studyjnego oraz opracowanie poradnika.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Nyskim Księstwem Jezior i Gór, Regionalnym Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Wojnicz, Małopolskim Stowarzyszeniem Winiarzy.

Termin realizacji: 1 lipiec 2021 r. – 30 września 2021 r.

Formy realizacji operacji: 

 • Seminarium (online)
 • Wyjazd studyjny do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór (NKJiG)
 • Poradnik (online)

W ramach realizacji niniejszej operacji przewiduje się następujące efekty: 

 • zwiększenie wiedzy w zakresie certyfikacji produktów lokalnego i korzyści z nich płynących,
 • zwiększenie wiedzy w zakresie produktów lokalnych oraz możliwości ich wykorzystania w rozwoju turystycznym obszaru,
 • ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów oraz wymiana  i rozpowszechnienie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju,
 • umiejętność tworzenia łańcucha dostaw żywności i skracania go przez producentów i przetwórców,
 • wypromowanie walorów turystycznych i ich rozwój poprzez umiejętność budowania oferty turystycznej na bazie produktów lokalnych,
 • rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich poprzez wykorzystanie potencjału produktu lokalnego i walorów turystycznych,
 • powielenie dobrych praktyk nabytych podczas wyjazdu studyjnego,
 • zwiększenie udziału zainteresowanych stron w zakresie produktów lokalnych i wykorzystania  ich potencjału w rozwoju turystyki na obszarze

Natychmiastowym i mierzalnym efektem realizacji operacji będzie seminarium przeprowadzone online dla 30 uczestników o tematyce produktu lokalnego, wyjazd studyjny do Nyskiego Księstwa Jezior i Gór dla 31 uczestników (wraz z 1 opiekunem) oraz wydanie czterech wydań poradnika online w zakresie wykorzystania  produktu lokalnego w ofercie turystycznej.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zajmujące się produktem lokalnym  (rękodzielnicy, przetwórcy, osoby zajmujące się turystyką), przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania, mieszkańców zainteresowanych produktem lokalnym oraz rozwojem turystyki.

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Partner KSOW na portalu internetowym www.ksow.pl

Plakat