loga

ZAKOŃCZONA OCENA NABORU NR 5/2021; 6/2021

W związku z zakończeniem naboru wniosków nr 5/2021 oraz 6/2021 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz zakończeniem oceny wniosków przez Radę Decyzyjną Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała poniżej przekazujemy: