loga

Konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia zmian w SRL

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała ogłasza konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w zakresie:

  • zwiększenia budżetu o dodatkowe środki finansowe na wdrażanie SRL
  • dokonania przesunięć oszczędności kursowych oraz wolnych środków

Uwagi i propozycje zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego (SRL) prosimy zgłaszać do Biura Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała drogą mailową (biuro@dunajecbiala.pl)  lub osobiście w Biurze LGD (ul. Browarki 7, 32-840 Zakliczyn) na formularzu zmian do dnia 23 czerwca 2021 r. do godz. 10:00.