loga

Fotorelacja z wyjazdu studyjnego do LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór

W dniach od 13-15 września 2021 r. Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała odbyła wizytę studyjną na obszarze Nyskiego Księstwa Jezior i Gór nt. „Zapoznanie z działaniem certyfikatu produktu lokalnego na przykładzie Nyskiego Księstwa Jezior i Gór  oraz przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania produktów lokalnych w rozwoju turystyki i obszaru”.

W wizycie studyjnej wzięło udział 30 osób zainteresowanym produktem lokalnym i rozwojem turystyki, w tym przedstawiciele i mieszkańcy Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała,  lokalni producenci oraz osoby zajmujące się turystyką.

W ramach 3-dniowej wizyty w województwie opolskim uczestnicy wyjazdu zapoznali się z działalnością  Lokalnej Grupy Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór w zakresie zasad prowadzonej certyfikacji Produktu Lokalnego, wpływu potencjału produktów lokalnych  na atrakcje turystyczne oraz rozwoju oferty turystycznej na obszarze Nyskiego Księstwa Jezior i Gór. Ponadto uczestnicy  poznali dziedzictwo kulinarne i kulturalne ziemi nyskiej, produkty lokalne oraz certyfikowanych lokalnych producentów.   Niewątpliwie ciekawym punktem wyjazdu były warsztaty wypieku chleba podczas, którego uczestnicy z ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem samodzielnie wykonywali wypiek chleba metodą tradycyjną. W ramach zapoznania uczestników z certyfikowanym  dorobkiem kulturowym ziemi nyskiej  zwiedzono Twierdzę Nyską wraz z Fortem I, zamek w Otmuchowie, Muzeum Gazownictwa oraz Winnice Poraj w Paczkowie, pałac w Piotrowicach Nyskich oraz  Park Zdrojowy w Głuchołazach. Duże wrażenie na uczestnikach wyjazdu studyjnego wywarła pracownia ceramiki, której dzieła artystyczne podziwiano z zapartym tchem. Podczas wyjazdu nie zabrakło przepysznych degustacji certyfikowanych produktów lokalnych Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.  Niewątpliwie wszyscy uczestnicy byli pod ogromnym wrażeniem, jak produkty lokalne przy współpracy oraz zaangażowaniu dla dobra całej społeczności potrafią wile zdziałać przyczyniając się dla rozwoju turystyki i obszaru.

Dzięki bogatemu programowi wyjazdu uczestnicy wyjazdu nie mieli czasu na nudę i powrócili do domów z głowami pełnych pomysłów.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu pt. „Produkt lokalny – dźwignią rozwoju turystyki na obszarze Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała” ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Nyskim Księstwem Jezior i Gór, Regionalnym Stowarzyszeniem Mieszkańców Gminy Wojnicz, Małopolskim Stowarzyszeniem Winiarzy.

« 2 z 2 »