loga

Zakończony nabór nr 1/2022 oraz 2/2022

Dnia 28 stycznia 2022 r. zakończono nabó wniosków na następujące działania:

– nabór 1/2022: nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej. W ramach naboru do biura LGD wpłynęło 5 wniosków.

– nabór 2/2022: zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim. W ramach naboru do biura LGD nie wpłynął żaden wniosek.