loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Przewodniczący Rady  zwołuje na dzień 08 grudnia2022 r. tj. czwartek  posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 9:00. Posiedzenie odbędzie się w Zakliczynie ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn.

Przedmiotem posiedzenia będzie dokonanie wyjaśnień do ocenianego naboru nr 6/2022 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie pisma Samorządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie naboru nr 6/2022.
  4. Przyjęcie przez Radę Decyzyjną wyjaśnień do naboru nr 6/2022.
  5. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Ogłoszenie z porządkiem obrad