loga

Zaproszenie na warsztat refleksyjny

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała
serdecznie zaprasza mieszkańców z obszaru LGD Dunajec-Biała do udziału
w warsztacie refleksyjnym,
który odbędzie się 21 lutego 2023 r. w godzinach od 10:00 do 15:00
w Pogórzańskim Biurze Festiwalowym w Zakliczynie 
(ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn).

Warsztat refleksyjny będący elementem ewaluacji wewnętrznej dotyczył będzie realizacji LSR  i działalności Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała.

 

Podczas  warsztatu zostaną podjęte dyskusje na poniższe pytania:

– Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

– W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

– W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

– W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

– Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

– Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

– Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

– Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

 

Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w roku 2023.

 

Swoje uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzić telefonicznie (14 665 37 37) lub na adres e-mail: biuro@dunajecbiala.pl do dnia 14 lutego 2023 r.

 

Zaproszenie