loga

ZAKOŃCZONO NABORY NR 3/2023 i 4/2023

Dnia 20 lutego 2023 r. zakończono nabór nr 3/2023 i nabór nr 4/2023.
W ramach naboru nr 3/2023 – zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy.
W ramach naboru nr 4/2023 – rozwój działalności gospodarczej poza sektorem turystyki i czasu wolnego , wpłynęły 4 wnioski o przyznanie pomoc.