loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

Przewodniczący Rady zwołuje na dzień 28 kwietnia 2023 r. tj. piątek  posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 8:30. Posiedzenie odbędzie się w Zakliczynie ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn.

Przedmiotem posiedzenia będzie weryfikacja protestu złożonego w zakresie naboru wniosków nr 4/2023 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Omówienie i weryfikacja protestu złożonego w ramach naboru wniosków nr 4/2023.
  4. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
  5. Zamknięcie obrad.

 

Porządek obrad