loga

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/PROW/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/04/PROW/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r. dotyczące określenia kosztów robót budowlanych polegających na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie istniejącego budynku usługowego na Centrum Logistyczno-Produkcyjne żywności ekologicznej i lokalnej na działce nr 37/4 w Gierczycach (Gmina Wojciechowice) w ramach operacji pn. “Stworzenie krótkiego łańcucha dostaw w oparciu o współpracę rolników uprawiających warzywa i owoce poprzez utworzenie centrum logistyczno-produkcyjnego, zakup maszyn i urządzeń do pakowania, stoiska sprzedażowo-wystawienniczego na kiermasze, uruchomienie stacjonarnych punktów sprzedaży, sklepu internetowego i aplikacji jak też zakup środka transportu do przewozu produktów i stoiska sprzedażowo-wystawienniczego”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/PROW/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik nr 4 – postanowienia umowy

Konstrukcja

Instalacje sanitarne

Projekt techniczny – instalacje elektryczne

Kosztorys

Pozwolenie budowlane

Projekt cz. I

Projekt cz. II

Projekt cz. III

Projekt cz. IV

Projekt cz. V

Projekt cz. VI

Projekt cz. VII

Projekt cz. VIII