loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej – kontynuacja

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała – Przewodniczący Rady zwołuje na dzień 27 lipca 2023  r. tj. czwartek  posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 8:30. Posiedzenie odbędzie się w Zakliczynie ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn.

Przedmiotem posiedzenia będzie kontynuacja oceny i wyboru wniosków złożonych do LGD Dunajec- Biała
w ramach naboru nr 5/2023 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
|z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Ocena i wybór wniosków w ramach naboru nr 5/2023:
  4. a) weryfikacja uzupełnień złożonych przez Wnioskodawców w ramach naboru,
  5. b) ocena zgodności operacji z LSR wniosków, które podlegały procesowi uzupełnień,
  6. c) ocena wg lokalnych kryteriów wyboru operacji,
  7. d) ustalenie kwoty wsparcia,
  8. e) sporządzenie list operacji i podjęcie uchwał.
  9. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.

 

202307200815