loga

Ekoturystyka w regionie tarnowskim

Tarnowska Organizacja Turystyczna rusza z prelekcjami dla uczniów szkół podstawowych z Tarnowa i regionu tarnowskiego. Pogadanki będą połączone z warsztatami kreowania postaw proekologicznych w zakresie tzw. ekoturystyki. Podczas spotkań uczniowie dowiedzą się: czym jest ekoturystyka, jak podróżować w stylu eko, jak segregować odpady na trasie wycieczki lub jak się przygotować do wyjazdu, by nie śmiecić, a także poznają wpływ zaśmiecenia środowiska czy miejsca przyjazne ekoturystom.

Zadanie realizowane przez Tarnowską Organizację Turystyczną ma na celu budowanie i kreowanie oraz kształtowanie prawidłowej świadomości ekologicznej u młodego pokolenia dotyczącej turystyki w stylu przyjaznym dla środowiska naturalnego i dzikich zwierząt. Zajęcia będą mieć miejsce w szkołach regionu tarnowskiego i będą prowadzone z udziałem pracowników Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach (na zdjęciu), czyli placówki, która jest wręcz stworzona do tego typu przedsięwzięć.

– Na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy brak uprawiania turystyki w poszanowaniu środowiska naturalnego, małą popularność obiektów i branży w zakresie ekoturystyki, a zarazem rosnącą liczbę turystów zainteresowanych ekoturystyką. Ta forma w grupie turystów zagranicznych jest coraz powszechniejsza, z drugiej strony młode pokolenia trzeba uwrażliwiać na podróżowanie w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego – Tarnowska Organizacja Turystyczna tłumaczy ideę promowania ekoturystyki wśród młodych mieszkańców naszego regionu.

Budowaniu świadomości i prawidłowej postawy ekologicznej towarzyszyć będzie propagowanie idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Młodzi nauczą się jak zapobiegać powstawaniu odpadów np. poprzez zagospodarowanie niezużytej żywności czy podróżowania z własnymi naczyniami, opakowaniami. Marnowanie żywności wpływa również niekorzystnie na środowisko – prowadzi do degradacji gleby, zaśmiecania ziemi oraz ocieplenia klimatu. Na trasach turystycznych stosujmy zasady Zero Waste