loga

Posiedzenie Rady Decyzyjnej

O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie § 19 i § 21 Regulaminu Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, Przewodniczący Rady Decyzyjnej – zwołuje na dzień 12 października 2023 r. tj. czwartek    posiedzenie Rady Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 7:45. Posiedzenie odbędzie się w Zakliczynie ul. Rynek 15, 32-840 Zakliczyn.

Przedmiotem posiedzenia będzie wydanie opinii w zakresie zmiany umowy o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady Decyzyjnej LGD Dunajec-Biała i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Zapoznanie się z pismem Beneficjenta w zakresie zmiany umowy.
  4. Wydanie opinii w zakresie zmiany umowy.
  5. Pozostałe sprawy, wolne wnioski i zapytania.
  6. Zamknięcie obrad.