loga

Cmentarz wojenny w Woźnicznej odnowiony

 

W listopadzie zakończył się remont cmentarza wojennego nr 178 w Woźnicznej.

W ramach prac wykonano między innymi renowację kurhanu, renowację steli nagrobnych, konserwację krzyży żeliwnych.

Cmentarz wojenny nr 178 w Woźnicznej jest jednym z 19 cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej znajdujących się na terenie Gminy Pleśna.  W sześciu grobach zbiorowych i 24 pojedynczych pochowano 12 żołnierzy austro-węgierskich oraz 116 rosyjskich. Znane są nazwiska 10 pochowanych. Pochowani to głównie obrońcy wzgórza w dniu ofensywy Państw Centralnych w dniu 5 maja 1915 r.

Łączna liczba poległych wynosi 128 (w tym 116 poległych rosyjskich żołnierzy).

 

Realizacja zadania była możliwa dzięki dotacji udzielonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 154 000,00 zł. Całość zadania kosztowała 213 559,01 zł.