loga

Zapytanie ofertowe 1/11/2018 na określenie kosztów: opracowania oferty wraz z wyceną zakresu rzeczowego wstępnie zaplanowanego do zrealizowania przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) Dunajec – Biała w ramach projektu współpracy „Pogórzańskie Trasy Nordic Walking”

Zapytanie ofertowe 1/11/2018 na określenie kosztów: opracowania oferty wraz z wyceną zakresu rzeczowego wstępnie zaplanowanego do zrealizowania przez Stowarzyszenie Lokalna

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/10/2018 na określenie kosztów: usługi przygotowania prezentacji i przeprowadzenia szkolenia dla Zarządu oraz pracowników biura Stowarzyszenia w zakresie: I operacji grantowych, II monitoringu i ewaluacji

Zapytanie ofertowe 1/10/2018 na określenie kosztów: usługi przygotowania prezentacji i przeprowadzenia szkolenia dla Zarządu oraz pracowników biura Stowarzyszenia w zakresie:

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 1/09/2018 na określenie kosztu usługi przygotowania prezentacji i przeprowadzenia szkolenia dla Zarządu oraz pracowników biura Stowarzyszenia w zakresie realizacji operacji grantowych w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zapytanie ofertowe 1/09/2018 na określenie kosztu usługi przygotowania prezentacji i przeprowadzenia szkolenia dla Zarządu oraz pracowników biura Stowarzyszenia w zakresie

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe 3/06/2018 na określenie kosztu opracowania materiałów informacyjno-promocyjnych na portale społecznościowe (Facebook), strony internetowe (www.dunajecbiala.pl; www.ciezkowice.pl; www.wojnicz.pl; www.plesna.pl; www.zakliczyn.pl) oraz do lokalnej prasy (Głosiciel, Merkuriusz Wojnicki, Ziemia Ciężkowicka, Pogórze)

Zapytanie ofertowe 3/06/2018 na określenie kosztu opracowania materiałów informacyjno-promocyjnych na portale społecznościowe (Facebook), strony internetowe (www.dunajecbiala.pl; www.ciezkowice.pl; www.wojnicz.pl; www.plesna.pl; www.zakliczyn.pl)

Czytaj dalej