loga

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/PROW/2023/TYTEŻ z dnia 10 marca 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/PROW/2023 z dnia 10 marca 2023 r.  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Pleśna “TY TEŻ” zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia, na przeprowadzenie prac konserwatorskich i/lub restauratorskich czterech kapliczek z terenu gmin należących do  LGD Dunajec – Biała

 

zapytanie_ofertowe_1_03_2023_PROW

formularz_ofertowy_1_03_2023_PROW

Zalacznik NR_4_POSTANOWIENIA_UMOWY
PPK Janowice
PPK Więckowice
PPK Szczepanowice
Program konserwatorski ZAKLICZYN
RYS_A1 ZAKLICZYN
RYS_A2 ZAKLICZYN
RYS_A3 ZAKLICZYN
RYS_A4 ZAKLICZYN
RYS_A5 ZAKLICZYN
RYS_A6 ZAKLICZYN

 

Dokumenty d0 zapytania ofertowego nr 1/03/2023/PROW