loga

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów oraz warsztat animacyjny z elementami indywidualnego doradztwa

Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu oraz warsztacie animacyjnym z elementami indywidualnego doradztwa dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji na:

– podejmowanie działalności gospodarczej,

– rozwój działalności gospodarczej,

– zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim,

– inicjatywy z zakresu ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom klimatu

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się 9 stycznia 2020 r. od 9:30  do 12:30 w Sali im. Spytka Jordana w Zakliczynie (Ratusz). Podczas  spotkania zostaną przedstawione możliwości uzyskania dofinansowania.

Warsztat animacyjny z elementami indywidualnego doradztwa odbędzie się 9 stycznia 2020 r. od 13:00  do 15:00 w Sali im. Spytka Jordana w Zakliczynie (Ratusz). Podczas warsztatu zostaną przedstawione praktyczne aspekty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej wraz z możliwością indywidualnego doradztwa.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.