loga

Spotkania informacyjne otwarte dla beneficjentów w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie:

  • zabytki poddane pracom konserwatorskim lub/i restauratorskim,
  • podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki i czasu wolnego,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała informuje o organizowanych spotkaniach informacyjnych otwartych w poszczególnych Gminach. Podczas spotkań przedstawione zostaną m.in. warunki naboru, kryteria wyboru operacji, kwalifikowalność wydatków oraz prowadzone będą konsultacje na temat prawidłowego przygotowania, realizacji i rozliczania wniosków o przyznanie pomocy.

Spotkania odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Harmonogram spotkań informacyjnych otwartych dla beneficjentów
w Gminach
z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała

Gmina Data i godzina spotkania Miejsce spotkania
Wojnicz 08.09.2022 r.

godz. 9:00-11:00

Dom Grodzki w Wojniczu

ul. Długa 82

32-830 Wojnicz

Zakliczyn 08.09.2022  r.

godz. 13:00-15:00

Biuro LGD Dunajec-Biała

ul. Browarki 7

32-840 Zakliczyn

Ciężkowice 09.09.2022  r.

godz. 9:00-11:00

Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny

i Włodzimierza Tomków w Ciężkowicach

ul.  3-go Maja 34

33-190 Ciężkowice

Pleśna 09.09.2022  r.

godz. 13:00-15:00

Ośrodek Sportowo-Rekreacyjny Relaks
w Łowczówku 6333-171 Łowczówek 

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkania.

Więcej informacji na stronie www.dunajecbiala.pl lub pod nr telefonu 14 665 37 37.