loga

Spotkania informacyjne (konsultacyjne) w Gminach z obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała dotyczące naborów na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju centrów przetwórstwa lokalnego

Informujemy, że przed naborami wniosków z zakresu: -podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego, -tworzenia

Czytaj dalej